Regjeringen Kåre Willoch (14.10.1981 - 8.6.1983)

Etter valget i 1981 danner Kåre Willoch en ren Høyreregjering, regjeringen er støttet av Krf og SP, men Krf nekter å være med i regjeringen p.g.a. av sin motstand mot abortloven, og SP ønsker ikke å regjere sammen med Høyre alene.

Nøkkelpersoner
Kåre Willoch (Statsminister)
Svenn Stray(Utenriksminister)

Flere "kjendiser" i Willoch-regjeringen.
Arne Rettedal
Astrid Gjertsen
Lars Roar Langslet
Rolf Presthus
Wenche Frogn Sellæg
Mona Røkke
Anders C. Sjaastad
Arne Skauge

Statssekretærer
Erling Nordvik

Fullstendig oversikt over samtlige Statsråder og Statssekretærer i Willoch regjeringen finner du her