Regjeringen Gro Harlem Brundtland (09.05.1986 - 16.10.1989)

Regjeringen Willoch blir felt da den fikk flertallet i Stortinget mot seg etter å ha stilt kabinettspørsmål på forslaget om å øke bensinprisene. G.H. Brundtland overtar

Nøkkelpersoner
Gro Harlem Brundtland (Statsminister)
Knut Frydenlund (Utenriksminister)
Thorvald Stoltenberg (Utenriksminister)

Flere "kjendiser" i Brundtland-regjeringen.
Sissel Rønbeck
Halvard Bakke
Johan Jørgen Holst
Kjell Borgen
Helene Bøsterud
Kirsti Kolle Grøndahl
Gunnar Berge
Tove Strand Gerhardsen
Gunhild Øyangen
Anne Lise Bakken
Jan Balstad

Statssekretærer
Torstein Moland

Fullstendig oversikt over samtlige Statsråder og Statssekretærer i Brundtland regjeringen (2) finner du her