Koalisjonsregjeringen (H, Krf, SP. (8.6.83 - 9.5.86)

Willoch regjeringen blir utvidet med representanter fra Krf og SP. Regjeringen fortsetter også etter valget høsten 85, etter å ha fått støtte av Frp.

Nøkkelpersoner
Kåre Willoch (Statsminister)
Svenn Stray(Utenriksminister)

Flere "kjendiser" i Koalisjonsregjeringen.
Kjell Magne Bondevik (Krf)
Arne Rettedal
Astrid Gjertsen
Lars Roar Langslet
Rolf Presthus
Wenche Frogn Sellæg
Mona Røkke
Anders C. Sjaastad
Kåre Kristiansen (Krf)
Johan J. Jakobsen (SP)
Jan P. Syse
Eivind Kristofer Reiten (SP)

Statssekretærer
Erling Nordvik

Fullstendig oversikt over samtlige Statsråder og Statssekretærer i koalisjonsregjeringen finner du her