Regjeringen Gro Harlem Brundtland (04.02.1981 - 14.10.1981)

Odvar Nordli går av i februar 81, dels p.g.a. av sykdom (Les mer) og dels p.g.a. at Arbeiderpartiets styre, ønsket ommøblering av regjeringen.

Nøkkelpersoner
Gro Harlem Brundtland (Statsminister)
Knut Frydenlund (Utenriksminister)

Flere "kjendiser" i Brundtland-regjeringen.
Per Kleppe
Thorvald Stoltenberg
Ronald Bye
Einar Førde
Sissel Rønbeck

Statssekretærer
Johan Jørgen Holst
Grete Knudsen
Harald Norvik
Helene Bøsterud
Gudmund Hernes
Tove Strand Gerhardsen

Fullstendig oversikt over samtlige Statsråder og Statssekretærer i Brundtland regjeringen finner du her