Regjering Odvar Nordli (15.01.1976 - 04.02.1981)

Odvar Nordli (Statsminister)
Knut Frydenlund (Utenriksminister)

Flere "kjendiser" i Nordli-regjeringen.
Inger Louise Valle
Per Kleppe
Bjartmar Gjerde
Reiulf Steen
Thorvald Stoltenberg
Ronald Bye
Einar Førde
Sissel Rønbeck

Statssekretærer
Johan Jørgen Holst
Arne Treholt (på 70tallet)
Tormod Hermansen
Gudmund Hernes
Helen Bøsterud

Fullstendig oversikt over samtlige Statsråder og Statssekretærer i Nordli regjeringen finner du her